Spirituosen

184 Ouzo (Hausmarke) Glas 2cl 37% 1,70 €
185 Ouzo Pilava Glas 2cl 37% 2,50 €
186 Ouzo rot Glas 2cl 37% 2,00 €
188 Ramazotti Glas 2cl 30% 2,30 €
189 Rum Glas 2cl 54% 2,00 €
190 Averna Glas 2cl 38% 2,30 €
191 Korn Glas 2cl 38% 1,70 €
192 Obstler Glas 2cl 40% 2,60 €
193 Steinhäger Glas 2cl 37% 1,70 €
195 Metaxa 5 Sterne Glas 2cl 38% 3,50 €
196 Metaxa 7 Sterne Glas 2cl 40% 4,00 €
197 Baileys Glas 2cl 40% 2,80 €
198 Jubiläums Aquavit Glas 2cl 42% 2,80 €
200 Fernet Branca Glas 2cl 42% 2,00 €
201 Vodka Glas 2cl 40% 2,80 €